Jesteś w: Af Portal / Aktualności / Porady / Odszkodowania, czyli co warto wiedziećInfolinia_shrt

defensywnikierowcy.pl

 

Ankieta tygodnia
Czy powinno się zabronić wjazdu starszych wysokoprężnych aut do miast?
Tak, bo to one najbardziej zanieczyszczają środowisko.
Nie, nie idźmy śladem Niemiec.
Tylko wtedy, gdy nie spełniają żadnych norm emisji spalin.
2011-09-20

Odszkodowania, czyli co warto wiedzieć

Odszkodowania, czyli co warto wiedzieć

Proponujemy Państwu cykl publikacji na temat ubezpieczeń komunikacyjnych. Będzie to zestaw rad od ubezpieczeniowców-praktyków, czyli jak wybrnąć z trudnych sytuacji, które są następstwem niespodziewanych zdarzeń na drodze.

Zdarzenia te podzielimy na dwie grupy: te prostsze, w których ucierpiał wyłącznie nasz dobytek oraz te poważniejsze, podczas których obrażeń doznali ludzie. W każdym zdarzeniu występują poszkodowani i sprawcy. Postaramy się uwzględnić interesy obu tych grup, które nie są tożsame.

Na początek obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, zwane popularnie ubezpieczeniem OC. Regulowane Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami z założenia chroni interesy zarówno poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, jak i sprawcy tego wypadku. Interes poszkodowanego jest chroniony, bo może on liczyć na świadczenia, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i poniesione straty materialne bez względu na sytuację materialną sprawcy zdarzenia. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia to aktualnie 2,5 mln euro za szkody na osobie i 500 tysięcy euro za szkody w mieniu w każdym zdarzeniu, bez względu na liczbę poszkodowanych i bez względu na liczbę zdarzeń.

Są to jak widać kwoty znaczne i niejeden sprawca zdarzenia miałby kłopot, aby w skrajnym przypadku zebrać takie sumy. Z dniem 11 czerwca 2012 r. suma gwarancyjna wzrośnie do kwoty 5 mln euro dla szkód osobowych i 1 mln euro dla szkód rzeczowych. Należy podkreślić, że kierowca siadający za kierownicą samochodu lub motocykla, który nie legitymuje się ważną polisą OC, stawia na szali obecny i przyszły dorobek swego życia. Nie ma znaczenia, czy chcemy przejechać kilkadziesiąt kilometrów czy też kilkaset metrów. Musimy mieć aktualne ubezpieczenie OC na pojazd, którym zamierzamy kierować. Pamiętajmy też, że polisa OC ochroni nas przed konsekwencjami finansowymi naszego działania, lecz nie chroni przed poniesieniem konsekwencji karnych, jeżeli złamiemy prawo.

Przykład typowej sytuacji

Parkujemy auto na ulicy lub na parkingu. Po powrocie stwierdzamy, że na skutek nieuwagi innego kierowcy zostało ono uszkodzone. Nie ma problemu, jeżeli sprawca zostawił (np. za wycieraczką) kilka słów wyjaśnienia i numer kontaktowy telefonu. Wystarczy wtedy uzyskać jego oświadczenie na piśmie z opisem zdarzenia, miejscem, dokładnym czasem, marką i numerem rejestracyjnym pojazdu oraz danymi jego właściciela i kierowcy (w przypadku jazdy samochodem pożyczonym, leasingowanym). Ważne jest, aby sprawca zdarzenia podał też numer polisy OC i nazwę zakładu, w którym ubezpieczony jest kierowany przez niego pojazd. Z takim oświadczeniem należy udać się do placówki ubezpieczyciela sprawcy i zgłosić szkodę. Z reguły można to zrobić telefonicznie, faksem, mailem oraz osobiście. Wypełnia się odpowiedni druk zgłoszenia szkody z OC lub podaje dane operatorowi call-center. Należy pamiętać o podaniu wszystkich istotnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody, np. danych ewentualnych świadków.

Jedyną konsekwencją, jaką poniesie sprawca zdarzenia jest częściowa utrata zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia przy opłacaniu kolejnej polisy OC. Zakład ubezpieczeń ma, oczywiście, prawo do sprawdzenia autentyczności złożonego oświadczenia sprawcy oraz uszkodzeń pojazdu sprawcy. Jeżeli zakres uszkodzeń w obu pojazdach nie pasuje do siebie, ubezpieczyciel podejmie postępowanie wyjaśniające. W skrajnym przypadku, jeżeli zostanie udokumentowane, że złożone oświadczenie dotyczy fikcyjnego zdarzenia sprawa może zostać skierowana do prokuratury. Działania weryfikacyjne podejmowane przez ubezpieczyciela sprawcy nie mają jednak wpływu na podstawowy termin likwidacji szkody, który wynosi 30 dni. W przypadku niemożliwości dotrzymania tego terminu z powodów, które nie leżą po stronie ubezpieczyciela, powinniśmy otrzymać pisemną informację. W takim przypadku ubezpieczyciel na zakończenie likwidacji ma 14 dni licząc od dnia, w którym otrzymał informację pozwalającą na zakończenie procesu likwidacji szkody i podjęcie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu granicznym terminem jest 90 dni.


  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5

Dziękujemy za Twóją ocenę!

Oceniałeś już tę stronę!

Twoja ocena została zmieniona. Dziękujemy!

Innowacyjna Gospodarka Autofederacja Unia Europejska