Jesteś w: Af Portal / Aktualności / Porady / Prawo jazdy na motocykl - co nowego?Infolinia_shrt

defensywnikierowcy.pl

 

Ankieta tygodnia
Czy powinno się zabronić wjazdu starszych wysokoprężnych aut do miast?
Tak, bo to one najbardziej zanieczyszczają środowisko.
Nie, nie idźmy śladem Niemiec.
Tylko wtedy, gdy nie spełniają żadnych norm emisji spalin.
2012-03-22

Prawo jazdy na motocykl - co nowego?

Prawo jazdy na motocykl - co nowego?

Nowe przepisy dotyczące uprawnień do kierowania miały wejść w życie w lutym 2012 roku. Okazało się jednak, że będą obowiązywać od 19.01.2013 roku. Chętni do przygotowania się i zdania egzaminu w starym systemie zyskali więc jeszcze trochę czasu. 

Należy jednak pamiętać, że egzaminy na prawo jazdy motocyklowe są zawieszane na okres jesienno-zimowy. Jeśli zatem pogoda nie dopisze to na przełomie października i listopada egzaminów już nie będzie. Zostaną wznowione następnej wiosny ale już w innej formule.

Główną przyczyną przesunięcia terminu wejścia w życie nowych przepisów było nieprzygotowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego do nowego systemu. Jego wdrożenie wiąże się z koniecznością zainstalowania we wszystkich WORD-ach systemu informatycznego obsługującego interaktywne testy. Jedną z najważniejszych zmian będzie nowy kształt pytań na egzaminie teoretycznym.

W ciągu 25 minut kandydat na kierowcę będzie musiał odpowiedzieć na 32 pytania jednokrotnego wyboru (obecnie 18 pytań, również wielokrotnego wyboru). Dwadzieścia spośród nich będzie dotyczyć ogólnych przepisów ruchu drogowego i ich zastosowania na drodze. Na podstawie materiału filmowego zdający rozstrzygnie jak należy zachować się w danej sytuacji np. pokonując skrzyżowanie. Na rozwiązanie zadania będzie miał tylko 10 sekund. W przygotowanej bazie znajdzie się około 2 tys. pytań egzaminacyjnych. Nie będzie żadnych znanych wcześniej zestawów, pytania komputer dobierze losowo w trakcie egzaminów. Zdać taki test naprawdę nie będzie łatwo.

Aktualne przepisy

Obecnie nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;

Do kierowania należy mieć prawo jazdy:

1) kategorii A – uprawniającej do kierowania motocyklem, albo

2) kategorii A1 – pozwalającej prowadzić motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

- 16 lat – dla kategorii A1,

- 18 lat – dla kategorii A.

Przepisy, które będą obowiązywać od 19 stycznia 2013 roku:

Kategoria AM będzie uprawniała do kierowania:

 1. Motorowerem*) dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 2. Czterokołowcem lekkim**), którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 3. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego w pkt. 1 i 2  wraz z przyczepą.

*motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 

**czterokołowiec  lekki – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla,  którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Prawo jazdy kategorii AM zastąpi kartę motorowerową. Egzamin na tę kategorię prawa jazdy będą prowadziły Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Aktualnie kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły a egzaminować może wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel, policjant ruchu drogowego posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz egzaminator państwowy.Wymagany wiek – 14 lat.

Kategoria A1 będzie uprawniać do kierowania:

 1. Motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 m3, mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg;
 2. Motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW;
 3. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego w pkt 1 i 2 wraz z przyczepą.
 4. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek dla A1 to 16 lat

Kategoria A2 będzie uprawniać do kierowania:

 1. Motocyklem ***) o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzania zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 2. Motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW;
 3. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego w punkcie 1 i 2 wraz z przyczepą.

Wymagany wiek aby starać się o prawo jazdy kategorii A2 to 18 lat

*** motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności  skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

Kategoria A będzie uprawniała do kierowania:

 1. Motocyklem o pojemności skokowej silnika przekraczającej 50 cm3 dwukołowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym (w tym również pojazdem trójkołowym o symetrycznym rozmieszczeniu kół);
 2. Motocyklem z przyczepą.
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek:

-20 lat - jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

- 24 lat - jeżeli kandydat nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2;

- 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A.

Kierowca, który uzyska najpierw prawo jazdy kategorii A2 (w wieku 18 lat), będzie mógł po 2 latach ubiegać się o kategorię A. Oznacza to, że na szybki motor będzie mógł wsiąść już w wieku 20 lat - co wydaje się i tak bardzo wcześnie.

Wymagania dotyczące wieku są podyktowane koniecznością osiągnięcia odpowiedniego rozwoju psychofizycznego. Motocykl jest maszyną, która potrafi zabijać i nie może być w rękach osoby, która nie potrafi tego przyjąć do wiadomości.  Oczywiście osiągniecie określonego wieku nie gwarantuje, że motocyklista będzie tzw. „kierowcą bezpiecznym”  jednak to zmniejsza ryzyko lekkomyślnych zachowań.

(M.Ś., motopozytywni)


Motopozytywni ruszyli na drogi w październiku – wtedy to rozpoczęła się ogólnopolska kampania na rzecz zmiany postrzegania motocyklistów.

Podnosząc swoją wiedze w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów, mechanizmów psychologicznych z jakimi mamy do czynienia podczas zdarzeń drogowych oraz kształcąc się w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej motocykliści podjęli wyzwanie walki z negatywnymi stereotypami. Organizatorem działań Motopozytywnych jest Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (www.brd.org.pl), które od wielu lat realizuje programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Partnerami Motopozytywnych są: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna – Warszawa Ursynów, SOFR i Autofederacja

 • Currently 1 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 1/5

Dziękujemy za Twóją ocenę!

Oceniałeś już tę stronę!

Twoja ocena została zmieniona. Dziękujemy!

Innowacyjna Gospodarka Autofederacja Unia Europejska