Jesteś w: Af Portal / Bezpieczeństwo / Akty PrawneInfolinia_shrt

defensywnikierowcy.pl

 

Ankieta tygodnia
Czy powinno się zabronić wjazdu starszych wysokoprężnych aut do miast?
Tak, bo to one najbardziej zanieczyszczają środowisko.
Nie, nie idźmy śladem Niemiec.
Tylko wtedy, gdy nie spełniają żadnych norm emisji spalin.

Akty Prawne

Kierowco, poznaj swoje prawa i obowiązki!

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Tę zasadę, wywodzącą się jeszcze z prawa rzymskiego, znamy wszyscy. Dla poprawnego jej stosowania konieczne jest, by akty prawne publikowane były w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się z nimi. Obowiązek ten realizowany jest poprzez publikowanie powszechnie obowiązujących źródeł prawa w Dzienniku Ustaw, a pozostałych w Monitorze Polskim. Tymczasem nie wszyscy mamy czas i możliwość śledzenia zmian w aktach prawnych, często nawet nie wiemy, że do nich doszło. Będziemy Wam te zmiany na portalu Autofederacji sygnalizować. Stworzyliśmy dla Was specjalną podstronę, w której sukcesywnie zamieszczać będziemy nowe i znowelizowane przepisy dotyczące użytkowania dróg i ich użytkowników. Nie zabraknie też wyjaśnień i komentarzy naszych ekspertów, które ułatwią Wam zrozumienie sensu i znaczenia nowych reguł.

Budujemy dla Was unikalną bazę przepisów prawa, których podmiotem są kierowcy.

Lista aktów prawnych:

  • Prawo o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dorgowym)
  • Wysokość grzywien (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń)
  • Punkty karne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego)
  • Punkty karne obowiązujące od 01 lutego 2012 r.
  • Postępowanie policjantów na miejscu wypadku (Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego)
  • Sposób pełnienia służby (Zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów)
  • Etykietowanie opon (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów)
Innowacyjna Gospodarka Autofederacja Unia Europejska