Jesteś w: Af Portal / Członkostwo AF / Usługi abonamentoweInfolinia_shrt

defensywnikierowcy.pl

 

Ankieta tygodnia
Czy powinno się zabronić wjazdu starszych wysokoprężnych aut do miast?
Tak, bo to one najbardziej zanieczyszczają środowisko.
Nie, nie idźmy śladem Niemiec.
Tylko wtedy, gdy nie spełniają żadnych norm emisji spalin.
2011-09-21

Usługi abonamentowe

pakiet_ochrony_i_bezpieczenstwa

Ochrona i bezpieczeństwo ubezpieczeń - pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania

  w pakiecie

   2 godziny bezpłatnej pomocy (konsultacje)
  Prowadzenie sprawy w imieniu klienta w ramach umowy

    (10% rabatu od pobieranej prowizji* za wygraną sprawę)

Pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań z ubezpieczeń (szkody komunikacyjne, osobowe i majątkowe). Zakres pomocy to między innymi ocena faktycznego rozmiaru szkody, skompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia roszczenia w zakładzie ubezpieczeń, zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń, monitorowanie terminowości likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, prowadzenie w Twoim imieniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń oraz skierowanie sprawy na drogę sądową.

Dla osób nie posiadających Pakietu Ochrony i Bezpieczeństwa AF oferta pomocy przy odzyskiwaniu odszkodowań dostępna jest na stronie: www.af-odszkodowania.pl

line_soft_long

Ochrona i Bezpieczeństwo Prawne

  w pakiecie

  4 godziny bezpłatnej pomocy prawnej (1/kwartalnie)

Działający na zlecenie Autofederacji doświadczeni prawnicy, w tym radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy oraz doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi reprezentują Klientów AF w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych, podatkowych, karno-skarbowych czy przed urzędem patentowym.

Posiadacze Pakietu Ochrony i Bezpieczeństwa AF mogą liczyć w szczególności na:

  • doradztwo prawne w związku z zawarciem i realizacją umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego,
  • doradztwo prawne przy dochodzeniu odszkodowań,
  • doradztwo prawne umów w związku z ubezpieczonymi pojazdami,
  • doradztwo prawne w sprawach karnych w przypadku popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub wykroczenia jak i w przypadku, gdy jest on pokrzywdzonym,
  • doradztwo prawne w sprawach związanych z rejestracją pojazdów.

Pomoc dla Członków AF obejmuje także zakres prawa: cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego, celnego, karnego, podatkowego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

line_soft_long

Infolinia pomocowa

  w pakiecie

  Dla kierowców potrzebujących pomocy w razie awarii lub

    kolizji drogowej

  W przypadku kradzieży samochodu

  Przy zakupie pojazdu

Posiadacze Pakietu Ochrona i Bezpieczeństwo AF mogą liczyć na wiedzę i umiejętności emerytowanych i aktywnych zawodowo policjantów ruchu drogowego, którzy pomogą ustalić charakter zdarzenia i udzielić zainteresowanemu informacji o konieczności postępowania w określonym trybie. 

W przypadku zakupu pojazdu zespół specjalistów poinformuje o wszystkich niezbędnych czynnościach, które należy wykonać aby nie paść ofiarą oszustwa. Osoby zainteresowane pomocą rzeczoznawców AF mogą zgłosić się z pytaniem o usługi rzeczoznawcze na adres: biuro@autofederacja.org

line_soft_long

Ochrona i Bezpieczeństwo Techniczne

  w pakiecie

  Jednorazowo 90% rabatu na skorzystanie z usługi

    rzeczoznawczej (np. wycena samochodu)

  Weryfikacja kosztów napraw warsztatowych

Rzeczoznawcy AF pomogą ustalić przyczyny powstania uszkodzeń części i zespołów, zweryfikują kosztorys naprawy pojazdu (ocenią poprawność i zachowanie należytej jakości wykonanej naprawy) oraz udzielą licznych opinii w zależności od zaistniałego zdarzenia.

line_soft_long

Ochrona i Bezpieczeństwo Konsumenckie

  w pakiecie

   Ochrona praw kierowcy jako konsumenta 

Podejmujemy działania mające na celu ochronę praw kierowców jako konsumentów. Jako Autofederacja reprezentujemy naszych Członków w relacjach z podmiotami, które naruszyły prawa konsumenckie. Posiadacze pakietu Ochrony i Bezpieczeństwa AF mają do dyspozycji zespół prawników AF w sytuacjach wymagających poradnictwa konsumenckiego oraz wytaczania powództwa.

line_soft_long

Ochrona Życia i Zdrowia (październik 2012)

  w pakiecie

  Pakiet medyczny dla Posiadaczy pakietu Ochrony

    i Bezpieczeństwa w cenie 50zł/miesięcznie

  40zł rabatu/miesięcznie od każdego pakietu abonamentowej

    opieki medycznej AF Medica

Dla Posiadaczy Pakietu Ochrony i Bezpieczeństwa AF Medica opracowała specjalny program rabatowy w sieci wybranych, prywatnych placówek medycznych, na terenie całego kraju oraz dwa rozszerzone pakiety medyczne:  

  • Zakres usług realizowanych w ramach abonamentu – podstawowe konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, wizyty domowe, 50% rabatu na rehabilitację
  • Szeroki zakres usług  w ramach abonamentu 

W celu uzyskania informacji o cenach pakietów i zakresie usług, prosimy o kontakt na: biuro@autofederacja.org

line_soft_long

Dodatkowo dbając o potrzeby naszej społeczności w ramach Pakietu Ochrony i Bezpieczeństwa gwarantujemy:

  • rabaty od 5% do 30% w internetowym sklepie motoryzacyjnym
  • dla zainteresowanych pulę biletów na imprezy i koncerty organizowane wspólnie z Autofederacją
  • 30% rabatu na badania z zakresu psychologii transportu (psychotechnika) dla kandydatów dla kierowców, kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych, operatorów (wózków widłowych i akumulatorowych, suwnic, koparek, dźwigów oraz operatorów maszyn i urządzeń do pracy na wysokościach. Dodatkowo badania specjalistyczne dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kierowców zawodowych.

line_soft_long

Wraz z rozwojem Autofederacji, Uczestnikom oferowane będą nowe usługi, dostępne dla wszystkich posiadaczy Pakietu Ochrony i Bezpieczeństwa, bez względu na termin uzyskania Uczestnictwa.

Koszt Pakietu Ochrony i Bezpieczeństwa to jedyne 99zł rocznie.


Innowacyjna Gospodarka Autofederacja Unia Europejska