Jesteś w: Af Portal / Nie pijanym kierowcom / StatystykiInfolinia_shrt

defensywnikierowcy.pl

 

Ankieta tygodnia
Czy powinno się zabronić wjazdu starszych wysokoprężnych aut do miast?
Tak, bo to one najbardziej zanieczyszczają środowisko.
Nie, nie idźmy śladem Niemiec.
Tylko wtedy, gdy nie spełniają żadnych norm emisji spalin.
2012-01-16

Statystyki

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących w 2009 i 2010 roku

s1

Źródło: www.policja.pl

Nietrzeźwi kierujący sprawcy wypadków drogowych wg grup wiekowych w 2010 roku

s2

Źródło: www.policja.pl

Wypadki drogowe i ich skutki z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu w układzie województw w 2010 roku

s3

Źródło: www.policja.pl

Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierowców w układzie miesięcznym w 2010 roku

s4

Źródło: www.policja.pl

Wypadki drogowe i ich skutki z udziałem nietrzeźwych wg dni tygodnia w 2010 roku

s5

Źródło: www.policja.pl

Liczba ujawnionych kierujących pod działaniem alkoholu wg naruszonego przepisu w 2009 i 2010 roku*

s6

Źródło: www.policja.pl

* Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

art. 178a § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Innowacyjna Gospodarka Autofederacja Unia Europejska